Genel Sıralama
SıraMP NoOyuncu-1MasterpointMP NoOyuncu-2MasterpointSkor
1. 340127HÜSEYİN SUAT SEPETÇİOĞLU0.25341368UFUK UĞUR0.2559.00
2. 343534ADNAN AKMAN V0.20343537MUZAFFER KAZAKLI V0.2011.00
3. 350403BÜLENT GÜNGÖR V0.12343238CEMAL ATUN V0.128.00
4. 343554KEMAL BAYRAKTAR V 343527YUSUF TEKDEMİR V 4.00
5. 343517SAKİN BAKAR V 343759SAİM BOZDOĞAN V -7.00
6. 342873HASAN BİLGİN 342916ATTİLA KOÇUM -17.00
7. 342203BAHTINUR URGANCI V 343522NURETTİN ARSLAN V -26.00
8. 343555MEMİŞ ŞATIR V 343529BEKİR KULAK V -32.00