Masterpoint Kitapçığı v3.0

1. GİRİŞ

Türkiye Briç Federasyonu, 01 Ocak 2015 tarihinden itibaren Türkiye'deki lisanslı briç sporcularının başarılarını puanlandıran yeni TBF Masterpoint Sistemi'ni uygulamaktadır. Bu sistem, sporcuların ustalık puanlarını gösteren adil, uluslararası standartlara uygun ve objektif bir sıralamayı sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.


2. SİSTEMİN İŞLEYİŞİ

Masterpoint Sistemi'nin ortamı, https://mp.tbricfed.org.tr/ adresinde bulunan TBF internet sitesidir. Turnuva sonuçlarının sisteme işlenişi bu adresten, aşağıda tanımlanan yetkililer tarafından, kullanıcı adı ve şifre kullanılarak yapılacaktır.

Ulusal Turnuvalar Masterpoint Yetkilisi

Ulusal turnuvalar masterpoint yetkilisi TBF tarafından atanır. Bu yetkili, ulusal turnuvaların sonuçlarını TBF'nin internet sitesine girmekle yükümlüdür.

Bölge Masterpoint Yetkilileri

Bölge masterpoint yetkilileri TBF tarafından atanır. Bu yetkililer, yetkili oldukları bölgede yapılan bölge briç yarışmalarının sonuçlarını TBF'nin internet sitesine girmekle yükümlüdür.

İl Masterpoint Yetkilileri

İl masterpoint yetkilileri TBF tarafından atanır. Bu yetkililer, yetkili oldukları ilde yapılan il briç yarışmalarının sonuçlarını TBF'nin internet sitesine girmekle yükümlüdür.

Kulüp Masterpoint Yetkilileri

Kulüp masterpoint yetkilileri, ilgili kulüp tarafından belirlenir ve TBF tarafından yetkilendirilir. Bu yetkililer, kulüpte yapılan turnuvaların sonuçlarını TBF'nin internet sitesine girmekle yükümlüdür.


3. TBF SPORCULARI

Lisanslı Oyuncular

Masterpoint Sistemi'ne TBF lisansı olan sporcular dahil edilirler. Lisanslar, Türkiye Briç Federasyonu tarafından ve her oyuncuya bir lisans numarası olacak şekilde verilir.

Üyelik Vizesi

Sporcunun online turnuva, kulüp turnuvaları, özel turnuva ve festivallerde oynaması için asgari şarttır. Bir önceki sezon ve güncel sezon üyelik vizesi olmayan sporcular "Güncel Sıralama" listesinde gösterilmezler. Kulüp turnuvalarından masterpoint alan üyelik vizesiz sporcular yıl sonuna kadar vize yaptırmadıkları takdirde bu (o sezonda aldığı) puanları yıl sonunda silinir.

Bireysel Vizeli Sporcular

Bireysel lisans vizesi olan sporcular il, bölge ya da ulusal TBF turnuvalarını oynayabilirler.

Kulüp Vizeli Sporcular

Kulüp vizesi olan sporcular Kulüplerarası yarışmalarında kulüplerini temsil edebilirler.
Kulüp vizesi bireysel vizenin, Bireysel vize üyelik vizesinin haklarını kapsamaktadır.

4. KULÜPLER

Sisteme Dahil Olan Kulüpler

Masterpoint Sistemine dahil olan kulüpler GSB sistemindeki briç lisansı tescili olan kulüplerdir.

Sisteme Dahil Olan Kulüplerin Turnuva Kaydı

Kulüplerde yapılan turnuvaların Masterpoint Sistemi’ne tam ve doğru olarak kaydedilmesinden kulüp masterpoint yetkilisi sorumludur. Kulüpler, kulüp masterpoint yetkilisi değişikliklerini TBF’ ye bildirmek ve tekrar yetki almak zorundadır.


5. MASTERPOINT TİPLERİ

Sporcuların alacağı masterpoint dört tiptir:

Sarı masterpoint
Sadece TBF'nin düzenlediği veya TBF tarafından onaylanan bazı turnuvalardan alınır.
Kırmızı masterpoint
Bölge turnuvaları, simultane turnuvalar gibi TBF'nin belirlediği veya onayladığı bazı turnuvalardan alınır.
Yeşil masterpoint
Kulüp turnuvalarından alınır.
Beyaz masterpoint
TBF'nin düzenlediği veya onayladığı, internet yoluyla yapılan online turnuvalardan alınır.

6. MASTERPOINT DAĞITIM KURALLARI

Turnuvalarda birincinin alacağı masterpoint üç şekilde belirlenir:

  1. Sabit: Birincinin alacağı masterpoint TBF tarafından önceden belirlenmiş ve sabittir.
  2. Katılımcı Sayısına Göre Değişken: Bu tip turnuvalarda birincinin alacağı masterpoint turnuvanın katsayısı ile katılıma göre belirlenen ağırlığın çarpımı yapılarak hesaplanır. Turnuvaların katsayıları Tablo-2'de gösterilmiştir. Masa veya takım sayısına göre değişen ağırlık ise Tablo-3'de gösterilmiştir.
  3. Katılımcı ve Bord Sayısına Göre Değişken: Bu tip turnuvalarda birincinin alacağı masterpoint katılımcı sayısına ilave olarak toplam bord sayısının etkisinin de hesaba katılması ile belirlenir. Bord sayısı 24-32 arasında ise 2. maddede belirtildiği şekilde hesaplanan miktarda, bord sayısı 24’ten az ise doğru orantılı olarak azalan miktarda ve bord sayısı 32’den fazla ise doğru orantılı olarak artan miktarda masterpoint dağıtılır.

Turnuvalarda, birinci dışındaki diğer sıralamadakiler birincinin belirli bir oranı kadar masterpoint alırlar. Bu oranlar Tablo-1'de gösterilmiştir.

Tablo 1. Dereceye Göre Masterpoint Dağılımı
Takım Turnuvaları
1.%100
2.%70
3. ve
sonrası
Birincinin Aldığı MP
/ (Sıralamadaki Yeri - 1)
İkili ve Diğer Turnuvalar
1.%100
2.%80
3.%70
4.%60
5. ve
sonrası
2 * Birincinin Aldığı MP
/ (Sıralamadaki Yeri - 1)

Turnuvalarda, yarışmaya katılan sporcu, çift veya takımların 1/3'üne masterpoint dağıtılır. TBF, ilan etmek koşulu ile bazı turnuvalarda daha fazla oranda masterpoint dağıtabilir.

Turnuvalarda, bu kitapçıkta belirtilen koşulları sağlayan her sporcu hesaplanan miktardaki masterpointi alır.

Çok etaplı takım maçı turnuvalarında bir sporcunun genel sıralamadan dolayı masterpoint alabilmesi için 6 sporcu ile sınırlı olan takım maçı turnuvalarında turnuvanın tümünde ve ön eleme hariç kısmında bordların en az 1/3'ünde oynamış olması, daha fazla sporcudan oluşan takım maçı turnuvalarında ise turnuvanın tümünde ve ön eleme hariç kısmında bordların en az 1/4'ünde oynamış olması gerekmektedir.


7. TURNUVALARDA VERİLECEK MASTERPOINTLER

Bu bölümde gösterilen masterpointler genel sıralama sonunda dağıtılacak puanlardır. Çok seanslı ikili turnuvalarda, seanslar için ayrıca dağıtılacak masterpointler bölüm 9'da belirtilmiştir. Takım maçı turnuvalarında, kazanılan maçlar için ayrıca verilecek masterpointler bölüm 10'da belirtilmiştir.

Ulusal takım turnuvalarında (Kategori fark etmeksizin), 15’den az takımın katılması durumunda MP kitapçığında uygulanan 1/3 koşuluna bakılmaksızın ilk 5 takımdan az olmamak şartı ile MP verilmesine ve MP’ lerin kitapçıktaki oranda dağıtılmasına karar verilmiştir.

Uluslararası Turnuvalar

a) Sadece Milli Takımlar düzeyinde yapılan, Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonaları Takım turnuvalarında verilir. Açık, Kadın, Karışık, Senyör ve tüm Genç kategorileri için geçerlidir.
b) Turnuva eğer eleme etapları sonunda final grubu ile devam ediyorsa sadece final grubu derecelerine verilir.
c) Ustalık Puanı İlk 3 dereceye verilir.
d) Verilen ustalık puanları sporcuların MP sistemindeki ilgili kategorisine eklenir.

Tüm Büyükler Kategorileri için (açık, kadın, karışık ve senyör)
1. Olan milli takımın her oyuncusuna 300 Altın MP
2. Olan milli takımın her oyuncusuna 200 Altın MP
3. Olan milli takımın her oyuncusuna 150 Altın MP

Tüm Genç Kategorileri U16-U21-U26-U31
1. Olan Genç Milli takımın her sporcusuna 200 Altın MP
2. Olan Genç Milli takımın her sporcusuna 150 Altın MP
3. Olan Genç Milli takımın her sporcusuna 100 Altın MP

Turnuvalarda uygulanacak dağıtım kuralları ve birincinin alacağı masterpoint Tablo-2'de gösterilmiştir.


Tablo 2. Turnuvalarda Uygulanacak Dağıtım Kuralları ve Birincinin Alacağı Masterpoint
Turnuva AdıUygulanacak
Dağıtım Kuralı
MPMP Tipi
Ulusal Turnuvalar
Kulüpler Takım ŞampiyonasıSabit80Sarı
Yaz Açık Takımlar ŞampiyonasıSabit60Sarı
Kış Açık Takımlar ŞampiyonasıSabit80Sarı
Güven Erkaya Açık İkili ŞampiyonasıSabit60Sarı
Cumhuriyet KupasıSabit50Sarı
Bölge İkili ŞampiyonalarıSabit40Sarı
Karışık Takımlar ŞampiyonasıSabit30Sarı
Kadın Takımlar ŞampiyonasıSabit30Sarı
Yaz BAM Açık Takımlar Şampiyonası (2 gün+)Sabit30Sarı
Yaz BAM Açık Takımlar Şampiyonası (1 gün)Sabit15Sarı
Karışık İkili ŞampiyonasıKatılımcı Sayısına
Göre Değişken
20 * Tablo-3Sarı
Kadın İkili ŞampiyonasıKatılımcı Sayısına
Göre Değişken
20 * Tablo-3Sarı
Senyör İkili ŞampiyonasıKatılımcı Sayısına
Göre Değişken
20 * Tablo-3Sarı
Genç İkili ŞampiyonasıKatılımcı Sayısına
Göre Değişken
20 * Tablo-3Sarı
Üniversitelerarası/Genç Takımlar Şampiyonası Katılımcı Sayısına
Göre Değişken
15 * Tablo-3Sarı
U16 / U21 İkili Şampiyonası Katılımcı Sayısına
Göre Değişken
10 * Tablo-3Sarı
Bölgesel Turnuvalar
Bölge Kulüpler Takım ŞampiyonasıKatılımcı Sayısına
Göre Değişken
15 * Tablo-3Sarı
İl Kış Açık Takımlar ŞampiyonasıKatılımcı Sayısına
Göre Değişken
30 * Tablo-3Kırmızı
İl Kadın Takımlar ŞampiyonasıKatılımcı Sayısına
Göre Değişken
20 * Tablo-3Kırmızı
Özel Bölgesel Turnuva ve Festivaller *Sabit5/10/15/20Sarı
Diğer Bölgesel Turnuva ve FestivallerKatılımcı ve Bord
Sayısına Göre Değ.
2,5 * Tablo-3Kırmızı
Kulüp Turnuvaları
Canlı Kulüp TurnuvalarıKatılımcı ve Bord
Sayısına Göre Değ.
2 * Tablo-3Yeşil
Online Kulüp TurnuvalarıKatılımcı ve Bord
Sayısına Göre Değ.
1 * Tablo-3Yeşil
Online Robot Turnuvaları
Internet Yoluyla Yapılan TurnuvalarKatılımcı ve Bord
Sayısına Göre Değ.
0.50 * Tablo-3Beyaz

(*) Özel bölgesel turnuva ve festivaller için gerekli şartlar ve verilecek masterpointler Bölüm 8'de belirtilmiştir.

(**) Belirtilen ulusal turnuvalar haricindeki TBF’nin düzenlediği turnuvalarda sarı masterpoint verilmez.


WBF veya EBL Onaylı Uluslararası Turnuvalar

WBF veya EBL takvimine alınan Türkiye’de düzenlenen uluslarararası turnuvalar ve/veya festivaller’de verilecek masterpoint türü altındır. Katılan tüm sporcuların WBF/EBL lisans numarası olması gerekmektedir.

1) İkili yarışmalarda
İkili turnuvalarda 1. Olan çifte 30 altın MP verilir. Diğer derecelerin MP’leri standart formül ile hesaplanır.

2) Takım turnuvalarında
Birinci olan takım 30 altın MP kazanır.
Sıralamadaki diğer takımlar standart formül üzerinden MP alır.


Tablo 3. Masa Sayısının Birincinin Alacağı Masterpointe Etkisi
Masa SayısıAğırlık  Masa SayısıAğırlık  Masa SayısıAğırlık  Masa SayısıAğırlık
30.20150.69270.98391.19
40.25160.72281.00401.21
50.30170.74291.02411.22
60.35180.77301.04421.24
70.40190.80311.06431.25
80.44200.82321.08441.26
90.48210.85331.09451.28
100.52220.87341.11461.29
110.56230.90351.13471.31
120.59240.92361.14481.32
130.62250.94371.16491.33
140.66260.96381.18
Tablo 4.(Nakavt etabına kalan takımlar masterpoint alır.)
SıraMasterpoint
180
265
355
449
5-833.75
9-1620.25
17-3214
33-6412
65-1283

 

Ağırlık Hesaplayıcı

8. ÖZEL TURNUVA / FESTİVAL DÜZENLEME ve MASTERPOİNT VERME KURALLARI

Tüm Özel Turnuva ve Festivaller ile ilgili genel şartlar aşağıda belirtilmiştir. Bu turnuvaların düzenlenebilmesi için;

Genel şartları sağlamayan turnuvalara sarı veya kırmızı masterpoint verilmez.

Aşağıda belirtilen ilave şartları sağlayan turnuvalar sarı masterpoint almaya hak kazanırlar. Bu hakkı kazanan turnuvalar düzenli aralıklarla turnuvalarını aynı şartlarda düzenleyebilirler.

9. KULÜP TURNUVALARI İLE DİĞER BÖLGESEL TURNUVA VE FESTİVALLERE UYGULANACAK ÖZEL DURUMLAR

24 borddan daha az oynanan turnuvalara normalden daha az masterpoint verilir. (Birincinin Alacağı Masterpoint = (Normalde Alacağı Masterpoint * Bord Sayısı)/24)

Takım maçı turnuvalarında her devre oynayacak oyuncuların kaydı gerekmektedir. Dörtten fazla sayıda oyuncu bulunan takımların bu kayıtları girilmeden sıralama yapılması durumunda dört kişinin alacağı masterpoint tüm takım oyuncularına eşit olarak paylaştırılır.

Çok seanslı ikili turnuvalarıda ortalama masa ve bord sayısı ile doğru orantılı hesaplama yapılır. Seanslar için masterpoint dağıtımı yapılmaz. Her 32 bord için bir ikili turnuvada dağıtılacak puan kadar masterpoint dağıtılması temel olarak alınır. Örneğin 80 bordluk bir turnuvada 2,5 adet ikili turnuvaya eşdeğer masterpoint dağıtılır.

Lehman turnuvaları, tek yönde sıralama olan çok sayıda ikili turnuvalar gibi hesaplanır. Turnuvanın masa sayısı olarak lehman döneminin ortalama masa sayısı alınır. Bu şekilde hesaplanan masterpoint toplamının yarısı lehman döneminde sıralamaya girenlerin 1/3’üne dağıtılır.

Mitchell gibi çift yönde sıralama olan veya howell gibi tek yönde sıralama olan tek seans ikili turnuvalarda toplam dağıtılan masterpoint değişmez. Çift yönde kazanan olan turnuvalarda:

 

Kulüp Turnuvaları İçin Masterpoint Hesaplayıcı

Örnek 1: 13 masalık bir mitchell kulüp turnuvasında, yön birincilerinin alacağı masterpoint miktarı genel birincinin alacağı 0,62 ile genel ikincinin alacağı 0,50’nin ortalaması olan 0,56 yeşil masterpointtir. Yön ikincilerinin alacağı masterpoint ise genel üçüncünün alacağı 0,43 ile genel dördüncünün alacağı 0,37'nin ortalamasını olan 0,40 yeşil masterpointtir.

Örnek 2: 6 masalık bir howell kulüp turnuvasında, birinci 0,35, ikinci 0,28 yeşil masterpoint alır.

Örnek 3: Bir lehman dönemi sonlanmış ve sıralama belirlenmiştir. Toplam 16 lehman seansı yapılmış, her seansta 10 bord oynanmış ve ortalama masa sayısı 7.72 olmuştur. Bu turnuvalar bağımsız tek seanslı ikili şeklinde yapılsaydı her birine toplamda 1.31 masterpoint dağıtılacaktı. Bu verilere göre dönem sıralamasına toplamı 1.31 * 16 / 2 = 10.48 masterpoint olacak şekilde masterpoint dağıtılır.

Örnek 4: Her seansı 26 borddan oluşan 2 seanslı 46 masalı bir ikili turnuvada birinci 1.29 * 2 * 26 / 32 = 2.10 yeşil masterpoint alır.

10. ÇOK SEANSLI İKİLİ TURNUVALARDA SEANS ÖDÜLLERİ


11. TAKIM MAÇI TURNUVALARINDA MAÇ ÖDÜLLERİ


Tablo 5. Takım Maçlarında Maç Ödülleri
Bord SayısıBölgesel TurnuvalarUlusal Turnuvalar
80.100.30
100.130.40
120.160.48
140.180.54
160.200.60
200.230.70
240.260.78
280.280.84
320.300.90
400.331.00
480.361.08
560.381.14
640.401.20
...

12. USTALIK PUANI

Ustalık puanı farklı renklerdeki masterpointlerin sarı masterpoint eşdeğeri olarak toplanmasıdır. Ustalık puanı, masterpoint toplamına eşit veya biraz daha küçüktür.

Sarı masterpointin ustalık puanı bire birdir. Kırmızı ve yeşil masterpointin ustalık puanı ise logaritmik olarak azalır, ancak kırmızı masterpoint yeşil masterpointe göre biraz daha az azalır.

Örneğin;

eşdeğerdir.

Ustalık puanı hesaplanırken beyaz (online) masterpointler dahil edilmez edilir..

 

Ustalık Puanı Hesaplayıcı
 
Masterpoint
Eşdeğer Ustalık Puanı
 

13. OYUNCULARIN PERFORMANS SERTİFİKALARI

Aşağıda belirtilen unvanların kazanılabilmesi için o unvan için belirtilen şartların yerine getirilmiş olması gerekir.

Tablo 6. Masterpoint Unvanları ve Gereksinimleri
UnvanEn az Ustalık PuanıEn az Sarı
Kulüp Ustası30-
Bölge Ustası60-
Bronz Usta12020
Gümüş Usta20050
Altın Usta300100
Bronz Büyük Usta450200
Gümüş Büyük Usta670350
Altın Büyük Usta1000600
Platin Büyük Usta20001300

14. ÇEŞİTLİ KURALLAR

Masa Sayısının Yuvarlanması

Turnuvada yarım masa olduğu zaman masa sayısı yuvarlanmaz ve ondalıklı işlem yapılır.

Masterpoint Dağıtılacak Sayının Yuvarlanması

Turnuvada masterpoint dağıtılacak sayının tamsayı olmaması durumunda sınırdaki sporcu, çift veya takıma alması gereken puanın dağıtım oranı ölçüsünde masterpoint verilir. Örneğin 8 çiftin katıldığı bir howell turnuvada 3. olan çift 3.nün alması gereken puanın 2/3'ünü alır.

Masterpointlerin Yuvarlanması

Bütün masterpointler virgülden sonra dört hane kalacak şekilde yuvarlanırlar ancak gösterilirken iki hane şeklinde gösterilirler. Yuvarlama, turnuvanın son aşamasındaki hesaplamadan sonra uygulanır.

Eşitlikler

Eşitliklerde, alınması gereken masterpointlerin toplamı paylaşılır.

Kategori Birincilikleri

Açık turnuvalardaki karışık, kadın, senyör ve genç birincilerine ayrıca masterpoint verilmez.


15. MASTERPOİNT SIRALAMALARI

Tüm Zamanlar MP Sıralaması

Ömür boyu kazanılmış, eksiltme uygulanmamış toplam masterpoint miktarını gösteren sıralamadır.

Güncel MP Sıralaması

Ömür boyu kazanılmış masterpointlerin her sene başında %10 eksiltilmesiyle oluşturulan sıralamadır.

Online ve Canlı turnuvalarda kazanılan masterpointler güncel MP sıralamasının altında ayrıca gösterilir.

Kategori MP Sıralaması

Sınırlı kategori turnuvalarında (Kadın, Senyor, Genç) kazanılan masterpointlerin gösterildiği sıralamadır. MP Rengine Göre Sıralama

Sarı, Kırmızı, Yeşil ve Beyaz Masterpoint renk detaylarının yıllara göre gösterildiği sıralamadır.

Kulüp İçi Sıralama

İlgili kulüpte düzenlenen turnuvalarda kazanılan masterpointlerin gösterildiği sıralamadır.