Genel Sıralama
SıraMP NoOyuncu-1MasterpointMP NoOyuncu-2MasterpointSkor
1. 343548MUSTAFA GÜMÜŞ ORMAN V2.00343533KADİR ÜSTÜN V2.0044.70
2. 343236YAVUZ KAYA2.00343522NURETTİN ARSLAN V2.0015.80
3. 343512HAMİT CANER V1.33344166HİMMET YÜKSEL V1.335.90
4. 343554KEMAL BAYRAKTAR V1.00343527YUSUF TEKDEMİR V1.004.80
5. 343534ADNAN AKMAN V0.67344021ALİ ALTUN V0.67-18.20
6. 343226NERMİN BÜYÜKURVAYLI V 064017NEVİN YAVUZ V -24.30
7. 580023GÜRSEL TUNÇ V 344243FEVZİ KORUÇ V -28.80